ثبت شکایات

با ارسال انتقادات، نظرات و شکایات خود در سایت کابین وانت، ما را در راستای انجام هرچه بهتر ماموریتمان، که همان معرفی تولیدکنندگان و فروشندگان است، یاری کنید. همه نظرات شما توسط مدیر سایت بررسی می‌گردد و پاسخ آن از طریق ایمیل به شما سروران اطلاع داده می‌شود.