قوانین و مقررات

قوانین و مقررات وب‌سایت کابین وانت:

۱. بجز اطلاعاتی که شما آنها را به عنوان اطلاعات شخصی وارد کرده اید، مابقی مطالبی را که شما برای ما می فرستید، در سایت کابین وانت به عنوان “محتوا” نام برده می شوند. ما حق ویرایش و یا حذف هر قسمتی از محتوای شما که در سایت منتشر، نمایش و توزیع می گردد را برای خودمان محفوظ می داریم.

۲. از درج هر گونه محتوا که به واسطه آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع کشور جمهوری اسلامی ایران توهین و یا بی احترامی شود ممانعت می‏شود.

۳. از درج هر گونه محتوا که بر خلاف عفت عمومی و یا هنجارهای متعارف جامعه باشد و یا به گونه‏ ای اهانت به مقدسات دینیِ ادیان قانونی یاد شده در قانون اساسی بشود، خودداری شود.

۴. از درج هر گونه محتوا که بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، مشمول عنوان جرم شود پرهیز شود.

۵. استفاده از کلمات رکیک، توهین به افراد و اصناف، لینک به سایتهای نا مربوط، معرفی آدرس ایمیل و اطلاعات خصوصی افراد و … در این وب‌سایت ممنوع است.

۶. شما بر طبق این توافقنامه موظف هستید که از حقوق سایت ما در مقابل تعرضاتی که ممکن است متوجه سایت ما باشد دفاع کنید. این تعرضات ممکن است در طی استفاده شما از سایت ما توسط اشخاص ثالث دیگری اتفاق بیفتد و یا از مطالبی که شما بر روی سایت ما انتشار می دهید ناشی شود. به هر حال ما این حق را از پیش برای خود محفوظ نگه داشته ایم که موضوعاتی را که به نحوی به جبران خسارت از جانب شما محدود می شود را کنترل نماییم. در اینصورت ما هیچ عذری در مقابل وظیفه جبران خسارت از جانب شما را نمی پذیریم.

۷. از تبلیغ برای وب سایت های شخصی و تجاری خود خودداری کنید! ما برای این کار بخش خاصی با عنوان فضای تبلیغاتی را در اختیار شما گذاشته ایم.

۸. بر طبق توافقنامه های مقرر در این وب‌سایت، ما متعهد می شویم که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کنیم و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه داریم و برای سایر اشخاص فاش نکنیم. البته به استثنای مواردی که به موجب قانون مجبور به انجام این کار باشیم.